Regulamin Bawialni

 1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1-10 lat
 2. Za bezpieczną zabawę dzieci znajdujących się w bawialni odpowiadają rodzice lub pełnoletni opiekunowie.
 3. Okrycia wierzchnie oraz obuwie najlepiej czują się w szatni.
 4. Dzieci bawią się w skarpetkach, rajstopach .
 5. Wszelkie napoje i posiłki spożywamy w miejscach do tego wyznaczonych.
 6. Na terenie bawialni można spożywać napoje i artykuły spożywcze zakupione na miejscu.
 7. Dzieci bawiące się w sali zabaw nie mogą mieć przy sobie nic ostrego (zegarków, okularów, biżuterii i innych przedmiotów mogących zagrażać ich bezpieczeństwu podczas zabawy)
 8. Rodzice lub opiekunowie wchodzą na część zabawową bez obuwia (w skarpetkach lub stopkach)
 9. Jeśli Dziecko będzie zachowywać się agresywnie i przeszkadzać w zabawie innym, personel sali może skrócić czas pobytu.
 10. Za rzeczy pozostawione na terenie całego lokalu firma nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu.
 12. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają opiekunowie.
 13. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 14. Obowiązkiem rodzica (opiekuna) jest powiadomienie personelu sali o chorobach i niepełnosprawności dziecka (np. astma, epilepsja, itp. ). W takich sytuacjach, w zależności od stopnia schorzenia, personel może zdecydować, iż pozostawienie dziecka w sali możliwe będzie jedynie w obecności rodzica (opiekuna).
 15. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na sali zabaw w których pokrzywdzone zostanie dziecko bądź opiekun, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić pracownikowi sali zabaw.
 16. Dzieci znajdujące się na sali zabaw nie mogą nosić biżuterii (kolczyków, bransoletki, łańcuszka, bransoletki, zegarka, itp. ), ani korzystać z jakichkolwiek urządzeń nie stanowiących wyposażenia sali, takich jak telefony komórkowe, przenośne urządzenia do odtwarzania muzyki itp.
 17. Zabrania się wspinania po zewnętrznych i wewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej, skakania ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami, wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnię, wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy np. obszar za konstrukcją, niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju, przebywania rodziców na konstrukcji
 18. Zakupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.