Regulamin Urodzin

 1. Urodziny przez nas organizowane, odbywają się na terenie Bawialni Tropiciele Zabawy, 39-321 Tuszyma 138
 2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie.
 3. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu ankiety organizacji przyjęcia urodzinowego oraz wpłaceniu zadatku w wysokości 100 PLN gotówką lub na konto firmy. Numer konta do wpłaty: mBank 45 1140 2004 0000 3902 7766 8111 ( z dopiskiem – imię i daty urodzin jubilata).
 4. Rezerwacja terminu urodzin bez zadatku utrzymywana jest do 7 dni.
 5. Zaliczka wpłacona przez zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotna, jeżeli urodziny zostały odwołane później niż 5 dni przed uzgodnionym terminem przyjęcia. W wypadku przełożenia terminu przyjęcia zaliczka nie przepada.
 6. W przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie.
 7. Przyjęcia odbywają się w salce urodzinowej wraz ze wstępem na dużą salę, w czasie trwania imprezy w Bawialni Tropiciele Zabawy, mają możliwość wstępu inne dzieci z opiekunami.
 8. Istnieje możliwość rezerwacji całego lokalu na czas trwania przyjęcia za dodatkową dopłatą w wysokości 100 PLN.
 9. Czas trwania urodzin wynosi 2-3 h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
 10. Organizator zapewnia osobę do obsługi salki urodzinowej.
 11. Minimalna liczba gości to 5 osób (wliczając solenizanta). Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej opłaty za 5 dzieci.
 12. Dopłata do urodzin, następuje w dniu imprezy, po przybyciu wszystkich dzieci.
 13. Organizator zabrania przynoszenia własnego jedzenia na urodziny. Wyjątkiem jest tort, za który organizator nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto Zamawiający musi dostarczyć do Bawialni Tropiciele Zabawy paragon na zakup tortu i pozostawić go do ewentualnego wglądu.
 14. Poczęstunek (zgodny z wyborem rodziców/opiekunów jubilata), który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, ciasto itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem dostępnym w naszym barku, (przy większym zamówieniu ceny mogą podlegać negocjacji).
 15. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
 16. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.
 17. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji np. tortu należy zgłaszać najpóźniej na 5 dni przed urodzinami.
 18. Zamawiający zobowiązany jest do dokładnego określenia liczby gości najpóźniej 2 dni przed zaplanowaną imprezą.
 19. W przypadku powiększenia listy gości organizator dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 20. Bawialnia Tropiciele Zabawy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sali.
 21. Za gości uważane są dzieci od 1 roku do 10 roku życia.
 22. Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.
 23. W święta obowiązują ceny weekendowe.
 24. Za gości zaproszonych do Bawialni Tropiciele Zabawy odpowiedzialny jest rodzic lub prawny opiekun jubilata.
 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas godzin wynajmu Sali, jeżeli osoby te nie przestrzegają regulaminu Bawialni Tropiciele Zabawy.
 26. Obowiązuje zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z sali urodzinowej na strefę zabawy.
 27. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 28. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin dostępne na stronie internetowej i w placówce stanowią integralną część regulaminu.
 29. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje również główny regulamin Bawialni Tropiciele Zabawy.