Zmiana nazwy Spółki Bawialnia Tropiciele Zabawy Sp. z o .o . w likwidacji.

Zmiana nazwy Spółki: Bawialnia Tropiciele Zabawy Sp. z o .o .  na: Bawialnia Tropiciele Zabawy Sp. z o .o . w likwidacji.